:grumpy: bạn giờ nên chú ý vào tập cho đẹp ra chứ giảm cân gì nữa. squats 1 tuần 2 buổi 1 buổi 30p đi. k có cơ sơ và chả ai chứng minh là squats lùn đi.:d mà fitness model họ đã chứng minh ko squats thì mông chân sẽ ko đẹp:cautious: :shifty: hít đất đu xà vai tay nếu muốn là 1 iron girl