Xin lỗi mọi người, bài đăng nhầm box, đã tự chuyển qua: "Anh già" 45 tuổi và giải thưởng hơn 1 tỉ đồng sau 3 tháng luyện tập | ***************
Mod đi qua xóa giùm bài này. Cảm ơn!