mấy bạn gái bảo thủ thật, cứ ăn kiêm giảm cân. sao không tới phòng như nam giới, tập thật nặng cơ chứ