tham gia khóa huấn luyện giảm cân 20 buổi/5 tuần của anh sơn valentine tại 108 lò đúc

mục tiêu: 65.4 kg -> 58kg (2m)

start day: 6/7/2016

female, 65,4 kg, 1,72 m

các chỉ số out body (đo dây):

vai: 104,5 cm / ngực: 83,5 / eo: 74.7 / bụng: 82 / mông: 98 / đùi: 52,5

các chỉ số in body (đo máy):

bmi (chỉ số khối cơ thể, kg/m2): 22,1 / bmf (tỉ lệ mỡ,%): 24,4 / slm (tỉ lệ cơ, kg): 45.7
vfa (mỡ nội tạng, cm2): 31
lbm (lượng nạc): 49,5 / tbw (lượng nước): 35,6 / protein: 10,1 / mineral: 3.8/ body fat: 16
bmr (tỷ lệ trao đổi chất): 1.299 kcal / tee (mức năng lượng cần): 2.000 kcal[img]http://fun.***************/attachments/100/100095-c691a54318aadcca73bf99ce8bcee525.jpg[/img][img]http://fun.***************/attachments/100/100096-1364f0f79dfb2f4040f84182c15d8e08.jpg[/img][img]http://fun.***************/attachments/100/100097-05d48b4b5bb5902e2d179628a758da22.jpg[/img]