Vì có nhiều bạn chưa kịp đăng ký hoặc đăng ký trễ không nhận được giấy giới thiệu học HLV của Cơ Khí Tài Nguyên, hoặc do lỗi thiếu sót làm thiếu tên bạn nên hiện nay Cơ Khí Tài Nguyên có Mr Sỹ ở nhà thi đấu Phú Thọ làm giấy giới thiệu trực tiếp cho những ai thiếu tên. Trong ngày 14,15 nhé.
Khi đến đăng ký nhớ mang đầy đủ thủ tục:
Mỗi học viên chuẩn bị 3 ảnh 4x6 (nền trắng, áo có cổ); bản sao chứng minh nhân dân, bản sao giấy chứng nhận trình độ văn hoá. Nộp ảnh và các bản sao cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của ban tổ chức lớp học khi đến đăng ký.
Học viên khi đi học phải tuyệt đối tuân thủ nội quy lớp học: Vào lớp phải mặc áo có cổ, quần dài và mang giày.
Thông tin chi tiết về khoá học có thể xem TẠI ĐÂY