chị trước cả bắp chân và đùi đều to. ông xã ngứa mắt lôi đi tập gym bằng được. tuần đầu mệt kinh khủng nhưng sau 1 tháng thì lại thấy yêu gym