xông hơi nóng làm toát mồ hôi nhiều --> mất nước

75% cơ thể con người là nước, mất nước --> giảm trọng lượng

kết luận: xông hơi làm giảm cân là chính xác

bonus: uống nước bổ sung , cân nặng tang lên như cũ