hic, không hiểu sao mình uống gần 1 tuần nay, tăng 2kg :'(