:grumpy: aero mà chất như bà cô dậy thì còn nói gì nữa. vấn đề là không theo nổi. t thấy giỏi lắm chịu được 30 40p là té :hungry: