Như tiêu đề lịch tập em đây:
Thứ 2: Ngực toàn tập
Thứ 3: Vai toàn tập
Thứ 4: Xô toàn tập
Thứ 5: Chân với bụng
Thứ 6: Tay toàn tập
Thứ 7: Xô toàn tập
CN: Nghỉ
M.n cho em ý kiến vs ???