Cần đầu tư vào các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi – thủy sản

Hiện tại tôi có một số vốn cần đầu tư, với những kinh nghiệm và kiến thức về ngành thức ăn chăn nuôi – thủy sản, tôi cần hợp tác với các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm hoặc thủy sản.

Nhà máy không yêu cầu quy mô lớn nhỏ nhưng hoạt động hiệu quả và có đơn hàng sản xuất ổn định.

Ngoài việc đầu tư tôi có thể giới thiệu khách hàng cho nhà máy sản xuất.

Qúy cá nhân có quen biết có thể giới thiệu với chúng tôi vui lòng liên hệ qua số điện thoại Mr. Sơn: 094 506 77 77 (đừng nhắn tin ạ)

Hân hạnh được hợp tác