e hiện tại đo inbody thì cơ bình thường mỡ thừa 3kg. tỉ lệ mỡ 18%. 164cm. 66,5kg. v2: 83,5cm. tạng người dễ béo. mong muốn giảm mỡ.
e đang phan vân giữa 2 lịch là 2 4 6 hiit. 3 5 7 cn gym.
hay 2 3 4 5 6 gym. (cuối buổi 10' chạy nhanh - chậm ngắt quãng với cường độ vừa). thứ 7 cn hiit
thì lịch nào tot cho viec dot mo nhat a.