1. Tạo và sử dụng Building Blocks
Building Block là một công cụ mạnh mẽ, cho phép bạn tạo ra trang bìa tiêu chuẩn, đầu trang và chân trang, và bảng biểu, để có thể tái sử dụng. Một khi Building Block đã được tạo, bạn có thể chèn nó vào các tài liệu mới.
Để tạo ra tiêu đề đầu trang cho tài liệu, bạn nhấn chuột vào tab Insert, nhấn Header, và lựa chọn Blank trong thư viện gallery.
Nhập chữ “QuanTrimang” vào tiêu đề đầu trang và định dạng trình bày như cách bình thường (ví dụ, bấm Ctrl + E để cang lề giữa, bấm Ctrl + A để chọn toàn bộ tiêu đề).
Quay trở lại tab Insert, nhấn Header, và sau đó bấm vào Save Selection từ chân của thư viện để lưu văn bản vào Header Gallery.
Trong hộp thoại Create New Building Block, tiêu đề của bạn vừa tạo được gán cho một tên gọi (ví dụ, “QuanTrimang“), và nhấn OK để lưu lại Building Block.
Để chèn tiêu đề này vào một tài liệu mới, bạn vào tab Insert, nhấn vào Header, kéo xuống danh mục của General và click vào tên mà bạn đã tạo cho tiêu đề.
Khi bạn thoát khỏi Word, chương trình sẽ nhắc bạn lưu lại các thay đổi của đoạn văn bản trong tập tin BuildingBlocks.dotx, để có thể tái sử dụng trong các tài liệu Word khác.
2. Lưu dự phòng và chỉnh sửa mẫu văn bản mặc định của Word
Chương trình Word sử dụng mẫu mặc định trong tệp tin Normal.dotm để xác định các định dạng của văn bản mới. Muốn chỉnh sửa kiểu định dạng này đầu tiên bạn phải tiến hành tắt tùy chọn ẩn phần mở rộng tên tập tin của Windows. Để làm điều này trong Vista hoặc Windows 7, bạn vào hộp tìm kiếm của Start Menu, mở Folder Options, và trong tab View, loại bỏ dấu chọn bên cạnh mục “Hide extensions for known file types“, và nhấn OK.
Sau đó, từ trình đơn File của Word, chọn Open. Trong thanh trượt click vào Microsoft Word, và chọn Templates, hoặc click vào Templates Trusted.
Thực hiện xong bước trên sẽ mở ra một danh sách các tập tin trong đó bao gồm Normal.dotm. Trước khi có bất cứ thay đổi gì khác, bạn phải tạo một bản sao lưu dự phòng của Normal.dotm.
Bạn chọn tập tin, bấm Ctrl + C để sao chép nó, sau đó Ctrl + V để dán một bản sao vào cùng một thư mục. Bản sao mới được tạo ra sẽ được tự động đặt tên là “Copy of Normal.dotm” nhưng bạn có thể đổi tên bản sao với bất cứ tên gì bạn thích, chẳng hạn “My customized Normal.dotm” miễn là bạn giữ an toàn được tập tin .dotm này.
Khi bạn đã hoàn thành việc thực hiện một bản sao dự phòng, bạn click đúp vào Normal.dotm để mở nó ra thoải mái chỉnh sửa. Nếu bạn không ưng ý với bản chỉnh sửa của mình thì hãy mở tệp đã lưu dự phòng và ghi đè tệp tin Normal.dotm sau đó trang văn bản lại trở về như định dạng lúc ban đầu.
3. Tạo Header và đánh số trang mặc định
Nếu bạn muốn tất cả các tài liệu Word của bạn được đánh số trang theo mặc định thì áp dụng cách này. Lưu ý bước 2 ở trên chỉ có tác dụng trên từng trang riêng lẻ chứ không phải tất cả.
Mở mẫu văn bản mặc định Normal.dotm, như đã hướng dẫn ở trên, vào tab Insert, chọn Page Number, và chọn một vị trí và định dạng cho số trang hiển thị.
Đóng tài liệu và lưu lại Normal.dotm, sau bước này tất cả các tài liệu mới của bạn sẽ sử dụng số trang mà bạn đã chỉ định.
cách căn lề trong word 2016