Trích dẫn Gửi bởi anhlong1122
squat upright-row ?
high pull à a :v
oh yeah :roflmao: