bài này hay, nhưng tập với bodyweight thì chắc chắn chỉ phát triển ở mức độ nhất định thôi chứ không thể phát triển hơn được khi cơ thể đã quen dần với cường độ và trọng lượng cơ thể. và điều muốn nói nữa một khi số lần tăng lên thì sẽ kích hoạt nhóm cơ số 1 bền-chậm. phần nhóm cơ nhanh - khỏe sẽ bị chìm xuống.