hiện nay, người ta thưòng dùng các mặt nạ bảo hộ lao động cốt dựa vào khả năng lọc của mặt nạ. mặt nạ được tạo ra do một dụng cụ chế tạo bằng chất liệu lọc sắp đặt thành nhiều lớp. trong các lớp lọc có các lớp lọc khói độc là những chất độc ở dạng các hạt rắn hoặc các giọt nhỏ chất độc ở dạng chất lỏng. trong các tầng chất liệu lọc có than hoạt tính dùng để thu nhận các chất độc ở dạng hơi hoặc khí trong không khí. để tăng cường hiệu quả phòng độc của than hoạt tính, trước nhất người ta cho ngâm than hoạt tính vào các dung dịch có chứa các oxyt đồng, bạc, crom với lượng rất nhỏ để cho bề mặt than hoạt tính có chứa một lượng rất nhỏ các oxyt đó. khi các chất độc bị hấp thu lên bề mặt của than hoạt tính, do tác dụng xúc tác của các oxyt bạc, đồng, crom, các chất độc bị phân giải thành các chất không độc. khi các chất độc bị lọc qua các lớp lọc, bị thu nạp và tiêu độc đồng thòi cũng không ngừng cung cấp oxy cho sự hô hấp của người.
để quá trình làm việc đạt an toàn cần lao cao, người lao động nên chọn những thiết bị bảo hộ bảo đảm chất lượng.
hiểu được nhu cầu của người cần lao, chúng tôi chuyên cung cấp những mặt nạ bảo hộ cần lao chất lượng cao, giá cả canh tranh thích hợp với nhu cầu người lao động.