Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, TMT đã hoàn thành 51% tiêu chí doanh số và 92% chiến lược lợi nhuận 2016.

CTCP Ô tô TMT (Mã CK: TMT) cuulong hung yen công bố Báo cáo kết quả kinh doanh thống nhất 6 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của TMT đạt 1.950 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ 2014, lãi gộp đạt hơn 270 tỷ đồng.

Trong kỳ, các giá bán như giá bán vốn đầu tư, bán hàng chủa quản đơn vị đều tăng mạnh. ngoài ra lợi nhuận tổ chức vẫn đạt kết quả rất tích cực với LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 138,52 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với 6 tháng đầu năm 2014, EPS tương ứng 4.552 đồng.

Năm 2015, TMT đặt chiến lược kinh doanh với các mục tiêu doanh thu ba.804 tỷ đồng, LNST 150 tỷ đồng. Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn tất 51% chiến lược doanh số và 92% chỉ tiêu lợi nhuận 2015.

Tại thời điểm cuối quý hai, tổng [replacer_a] tài sản TMT tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, đạt hai.130 tỷ đồng. Trong đó, trị giá hàng tồn kho của TMT đạt 1.691 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm.

Nợ phải trả của TMT cũng tăng mạnh lên 1.671 tỷ đồng, trong đó khoản phải trả cho người bán ngắn hạn chiếm 1.190 tỷ đồng, gấp đôi so với mức 550 tỷ đầu năm.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng