(GDVN) - cách đây không lâu, Bộ GD&ĐT có Tờ trình Chính phủ về việc thống nhất quản lí nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, câu chuyện này sẽ có khởi nguồn của nó.

chỉ cần khoảng qua, sự song trùng quản lý giáo dục và giảng giải giữa Bộ cần lao, Thương binh và xã hội và Bộ GD&ĐT đã gây ra những bất cập về điều hành, đi ngược với chủ trương thay đổi tích cực hành chính của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư tăng tiến có bảo đảm training nguồn nhân lực.

========> Xem thêm: tìm gia sư dạy lớp 4

Nhưng với góc nhìn của TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thì trước mắt phải đáp ứng được sự bất cập trong Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

giả sử dựa theo Luật Giáo dục bây giờ và Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì hệ thống giáo dục Việt Nam sẽ còn những hạn chế? Vậy những tránh này là gì? TS. Lê Viết Khuyến cho biết:

Cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay về căn bản không phù hợp nhiều định hướng không được lãng quên trong quyết nghị Trung ương 29 về canh tân căn bản, toàn diện giáo dục và training đáp ứng buộc phải công nghiệp hóa, đương đại hóa trong điều kiện kinh tế thị phần định hướng thị trấn hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

PV: Thưa ông, cụ thể những giảm thiểu đó là gì?

TS. Lê Viết Khuyến: Toàn bộ máy không có sự nhất quán do khối Giáo dục nghề nghiệp được tách biệt lập. Do chẳng hề là một bậc học nên chẳng thể xem khối này nằm ở vị trí trên giáo dục trung học và dưới giáo dục đại học.

Ngay giữa các chuyên môn sơ cấp, trung cấp và cao đẳng trong khối đó cũng không có sự liên thông thực thụ. Luật Giáo dục Nghề nghiệp quyết định muốn được dự tuyển vào cao đẳng thí sinh phải song song vừa có bằng trung cấp vừa có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc đã học và đạt đề nghị đủ khối lượng tri thức văn hóa THPT).

Từ cao đẳng chuyển lên đại học lại càng không thuận tiện chút nào vì có sự khác nhau về cấu trúc chương trình giảng giải (do 2 cơ quan Nhà nước khác nhau quy định).

Không có sự hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo. Theo Phân loại giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế của UNESCO (ISCED 2011 ), thì các tay nghề sơ cấp và trung cấp ở Luật Giáo dục Nghề nghiệp không tương ứng với bất kỳ một cấp độ nào của ISCED2011.

Thí dụ như, đối với trình độ trung cấp, tùy theo chuyên môn học thức (văn hóa ) đầu vào của người học, giả thiết người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở vật chất (THCS) thì người đó chỉ đạt được cấp độ 2 của ISCED (vì có thời gian tập huấn quá ngắn ), còn giả thiết người học đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thì người đó đã đạt được cấp độ 4 của ISCED.
[center !important]TS. Lê Viết Khuyến. Ảnh Xuân Trung[/center !important]


Nhưng theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì cả hai loại người học đều có cùng một chuyên môn. ngoài ra ISCED2011 cũng quy định tay nghề cao đẳng phải thuộc về giáo dục đại học trong khi theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì cao đẳng không được xem thuộc giáo dục đại học.

Không có sự phân luồng học sinh sau trung học hạ tầng cũng như sau trung học phổ thông. Việc rẽ nhánh học sinh sau THCS là lối đi vào “ngõ cụt” vì người học không có hướng học lên cho dù là cao đẳng, vì muốn học lên cao đẳng còn không thể bỏ qua cả bằng tốt nghiệp THPT.

vì thế xu hướng chung, như từ trước cho đến nay, sau THCS người học đều cố đi vào THPT. Còn sau THPT người học thường có xu thế đi vào đại học vì giả tỉ đi vào cao đẳng thì sau này sẽ rất khó học tiếp lên đại học (do cấu trúc chương trình ở 2 trình độ này lại được hai bộ khác nhau quy chế theo những định hướng khác nhau, rất khó liên thông với nhau).

Việc phố định cấu trúc bộ máy Giáo dục Việt Nam phải được dựa trên các chứng dẫn gì, thưa ông?

TS. Lê Viết Khuyến: Có ba dẫn chứng không thể bỏ lỡ đã được sử dụng để thiết kế sơ đồ cấu trúc này là:

trước tiên, những định hướng basic của quyết nghị Trung ương 29-NQ/TW về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và training đáp ứng bắt buộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng phường hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Giáo dục nghề nghiệp nên ở bộ nào?

(GDVN) - câu hỏi này vẫn chưa có lời giải, bởi thực tiễn câu chuyện xuất hành còn nằm ở những bất cập của Luật Giáo dục nghề nghiệp mà trước đó Quốc hội đã duyệt y.Thứ hai, những định hướng basic của quyết nghị Chính Phủ 14/2005/NQ-CP về cải cách cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt nam quá trình 2006-2020.

Thứ ba, Các nguyên tắc basic của Phân loại giáo dục theo các căn cứ quốc tế đã được UNESCO ban hành (ISCED 2011).

Thư ông, những năm trước đây Giáo dục Việt Nam có đặt kế hoạch thực hành phân luồng và liên thông học sinh? Hậu quả của việc không thực hiện được phân luồng và liên thông này có tác động gì tới cơ cấu bộ máy giáo dục quốc dân và bộ máy giáo dục nghề nghiệp?


TS. Lê Viết Khuyến: Từ nhiều năm qua chủ trương thực hiện phân luồng học trò sau THCS và sau THPT đã được khẳng định trong nhiều văn kiện không thể xem nhẹ của Đảng và Nhà nước.

Thí dụ như cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục xác định sau giáo dục măng non (dưới 6 tuổi) sẽ đến giáo dục tiểu học (5 năm), trung học hạ tầng (4 năm), sau đó đến THPT (3 năm) hoặc trung cấp nhiều năm kinh nghiệm, trung cấp nghề (3-4năm), rồi cao đẳng, đại học và sau đại học.

Việc phân luồng này có vẻ hơi hợp lý, nhưng trên thực tại chỉ đạo (ở cả cấp Trung ương và cấp Địa phương) lại mở cửa cho số đông học trò tràn vào luồng trung học phổ thông và chặn luồng học lên đối với các hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề (thể hiện ở các quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng), khi mà ở các nước, học trò học hệ trung học nghề vẫn được quyền học lên các bậc học cao hơn.

Kết quả là, theo Con số giáo dục năm 2010-2011, 81,1% học sinh sau tốt nghiệp THCS được tuyển vào THPT, 9,86% gia nhập thị phần lao động.

Chính tỉ lệ nhập học THPT cao đã dẫn tới tình trạng quy mô học trò hệ trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề quá thấp so với quy mô sinh viên cao đẳng, đại học (mặc dù tỉ lệ nhập học đại học của Việt Nam vẫn còn ở dưới mức làng nhàng của thế giới), cũng như nhiều rối rắm khác có liên quan tới sự quá vận tải của các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hàng năm.[center !important]Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hiệp hội vì giáo dục cho anh chị em và Hội khuyến học Việt Nam.[/center !important]
Hậu quả của việc không phân luồng triệt để học sinh sau trung học cơ sở là trong nhiều năm qua Việt Nam chỉ có được nguồn nhân công quá kém cỏi về trình độ nghề nghiệp.

Vì không được qua giảng giải (mặc dù có bằng tốt nghiệp THPT) hoặc được giải thích ở mức dưới chuẩn trình độ (như ở hệ trung cấp chuyên nghiệp), hoặc ở mức dưới chuẩn học thức (như ở các kỹ thuật sơ cấp và trung cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp), hoặc ở mức vượt quá trình độ khoa học hiện nay của đất nước (như ở hệ cao đẳng nghề).

Theo Con số khảo sát lao động và việc khiến Việt Nam năm 2011 của Tổng cục Thống kê, trong tổng số lực lượng lao động đang làm cho việc (từ 15 tuổi trở lên), có đến 84,6% không có kỹ thuật chuyên môn- công nghệ, 4% qua dạy nghề, 3,7% trung cấp giỏi, một,7% cao đẳng và 6,1% đại học.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng