Có ai học Aikido ngay Trung tâm văn hóa Phú Nhuận , số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi Quận Phú Nhuận không cho hỏi chút.