Mình cũng học Teak, nói dễ cũng dễ mà khó cũng khó, bạn nên tập fá cơ vào lúc 10-11h đêm, thời gian cơ giãn hoàn toàn. Và tập dãn sơ sơ trc khi tập võ, sau khi tập thì ráng dãn hết sức, lúc đó sẽ k đau lắm đâu, lúc dãn thì nhún lên nhún xuống và đếm đến 10 sẽ đỡ đau. Lúc xuống đc nhiều r thì nên chống 1 tay hoặc k chống, thả lỏng cơ cho ng` tự hạ xuống. Mình tập 2 tháng đã xuống gần hết đc r. K nên tập qá sức kẻo đứt dây chằng hay giãn cơ là mệt í