Mình hiện tại đang kiếm một môn võ phù hợp với mình nhưng không biết làm sao ? thấy diễn đàn của mọi người rất hay và đầy đủ thông tin nên sẵn tiện mình muốn hỏi mọi người có kinh nghiệm ở đây thì dạng người tính nhút nhát tốc độ chậm nhưng được cái hiểu nhanh thì nên học môn võ nào. Thanks mọi người