Cho em hỏi là học phí and thời gian học được không ạ ?
Bị cận có học được không ạ ?