Có ai biết chổ nào dạy võ Shorinji Kempo ở tphcm không? sao mình tìm mà không thấy nơi nào dạy cả.