Trích dẫn Gửi bởi max-ot hp
cứ cố gắng bỏ mấy thói quen ăn đêm đi là tụt ngay mà
chi giu can thui chu k tut dau anh