một bát gạo dẻo khi nấu nên thì được tầm 1.5 bát cơm còn bát gạo nở thì được 3 bát cơm.nếu như vậy thì mình an cơm dẻo 3 bát thì dc luôn 2 bát gạo rồi còn ăn gạo nở thì có được 1 bát gạo.
vậy cho hỏi ý kiến của mình có đúng ko.và 2 loại gạo này ó khác nhau ev62 chất ding dưỡng nhiều ko?
ps:hiện tại thì mỗi bữa mnh2 ăn 3 bát(chén) cơm nở