Mình đang phân vân 2 loại này theo mọi người nên chọn loại nào tốt hơn??