Như đã nói ở trên hiện tại e vẫn đang tập theo chế độ tăng chiều cao
Và e cũng tập võ mà đi tập thì phải ép dẻo nhiều nên e cũng lo nó có ảnh hưởng đến chiều cao
Vậy cho e hỏi ép dẻo nhiều có ảnh hưởng đến việc tăng chiều cao của mình k ạ?