thực ra buổi sáng dậy tập thì thường ko đói mà, nhưng mọi người góp ý mình sẽ thêm bữa chiều vào, thêm chút pro nữa cho khỏi rụng tóc nhăn da :cyclops: