Đây là những bài tập cơ bản & đơn giản nhất nhưng bạn sẽ thấy sự khác biệt đáng kể so với bài tập thông thường khi tập với Gymnastic Rings

khi tập với Rings bạn sẽ linh động hơn với nhiều động tác tập luyện chỉ cẩn kéo dây lên cao để pull-up hoặc kéo dây thấp để thực hiện động tác push-up, dip....

<object width="500" height="300" data="https://www.youtube.com/v/THJ5Bk5XM5s&fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/THJ5Bk5XM5s&fs=1">
<param name="allowFullScreen" value="true">
<param name="wmode" value="opaque">
<embed src="https://www.youtube.com/v/THJ5Bk5XM5s&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="opaque" width="500" height="300">
</object>

Gymnastic Rings - Ho Chi Minh City, Vietnam - Sports & Recreation | Facebook