mình đã từng giảm 11kg trong 1 tháng xong như thằng chết dở luôn , nên mình khuyên các bồ là để qua tết có thời gian rồi lao vào tập sau, tập cái này dục tốc bất đạt , tết này không được ta để tết sau. giờ giảm 8kg là không còn sức chơi tết đâu. ăn không dám ăn mà ăn nhiều thì lại đi tong cái nỗ lực