tinhf hình mới mua 1kg yến mạch để ăn bữa phụ với trứng . Nghe nói yến mạch giảm cân . Mà mình muốn ăn yến mạch cho bữa phụ để tăng cân được không . Và cách chế biến với trứng luôn