3 ngày tụt 2kg vi hết spht @@. phương án là ném cân đi mua cân mới )