bạn có tập thể hình không? có thể thay việc đi xe đạp bằng tập thể hình không? chế độ sinh hoạt của mình khá giống như bạn nói nhưng việc tăng cân là khá khó khăn.Mình nghĩ việc tăng cân của bạn là do thay đổi chế độ sinh hoạt của bạn thay đổi , khi cơ thể thích nghi thì việc tăng cân của bạn có thể chững lại đấy.