dục tốc bât đật thớt ơi, lên 2kg mà 2kg cơ là ngon rồi, cứ từ từ mà phấn đấu