Em đang xài super mass gainer . em có mấy lọ maltodextrin. không biết pha chung với nhau được k . cảm ơn ạ.