Trích dẫn Gửi bởi bảo thơm
quả này bao nhiêu tất cả vậy
Full rơi vào khoảng 7tr + 80kg tạ bác ạ