Trích dẫn Gửi bởi xìke gym
Đã gầy lại còn tập nhiều tăng cân cái con khỉ gió. Dẹp ngay mấy bài Tim mạch như chạy bộ đá bóng đi tốn nhiều calo không khéo còn gầy đi
Hihi e thông não rồi giờ chỉ k chạy bộ nữa