Như tiêu đề, bác nào có mà không sử dụng nữa thì để cho em. Em ơ hà nội. Thanks