mình có một lọ ast dymetadrine xtreme muốn nhượng lại ai cần pm 01656111207, mih ở hn! sản phẩm còn nguyên tem ảnh đây.

[img]http://www.***************/community/attachments/75444/[/img][img]http://www.***************/community/attachments/75445/[/img][img]http://www.***************/community/attachments/75445/[/img]

.

[img]http://fun.***************/attachments/75/75447-b5cd5e8fd4dc82971060e28d26cf8e35.jpg[/img]