tính dùm em nghe anh
nam
1m64
62kg
bung: 82cm
cổ: 36 cm
mông: 88cm