em thấy ăn kjêng gjảm cân khá hjệu quả, nhưng ăn ít thì mệt mỏj, ăn nhjều thì cảm thấy có lỗj vớj bản thân, tăng cân gây stress.
sáng6h sáng đến 6gjờ chjều mỗj ngày em rất bận.
thờj gjan khác rãnh hết
mọj ngườj vào góp ý kjến cho em, sẳn tjện nój kế hoạch tập luyện của mọj ngườj cho em tăng thêm tinh thần.