Form bác đẹp quá, có gì cho mình xin facebook cá nhân để hỏi thêm về kinh nghiệm luyện tập nhé Holo Hala