Mình tên Hùng muốn tìm clb nào tại khu vực q thủ đức,9 hoặc q2
Clb của anh chị nào đang có nhu cầu tuyển dụng giới thiệu mình xin cảm ơn
Liên hệ 01697821105 Hùng